Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Om Vegfinans Fv33 Oppland

Bompengeselskapet Vegfinans Fv33 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella og Totenvika. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans Fv33 Oppland AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om vegprosjektet

Utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella og Totenvika er på om lag 9,2 km og omfatter blant annet den 930 meter lange Falkentunnelen. Utbyggingen gir bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø på strekningen. Den nye vegen følger i hovedsak gammel trasé.

Mer informasjon om prosjektet finnes på Statens vegvesen sine prosjektsider.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv33 Oppland AS står for delfinansiering av utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella og Totenvika. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert