Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen i prosjektet Skardtjednet-Tonsvatnet og Bjørgo-Øydgarden i 2021. Innkrevingen begynte 12. oktober 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 48 311   1 558   - %
Februar 53 364   1 906   - %
Mars 64 724   2 088   - %
1. kvartal 166 399   1 849   - %
           
April 58 179   1 939   - %
Mai 62 288   2 009   - %
Juni         - %
2. kvartal         - %
1. halvår         - %
           
Juli         - %
August         - %
September         - %
3. kvartal         - %
Sum akk.         - %
           
Oktober   39 043   1 952 - %
November   53 830   1 794 - %
Desember   54 457   1 757 - %
4. kvartal   147 330   1 819 - %
           
Sum året   147 330   1 819 - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv33 Oppland AS står for delfinansiering av utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella-Totenvika, Skardtjednet-Tonsvatnet og Bjørgo-Øydgarden. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert