Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Takster

Vegfinans Fv33 Oppland AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker. Dersom du ønsker rabattavtale, men ikke har AutoPASS-brikke fra før, må du tegne AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap for å få tilsendt en brikke. Dette kan du gjøre her: Bestill brikke

Takster

Innkrevingen ved bomstasjonen fv. 33 Langsletta avsluttes mandag 29. juni 2020 klokka 12:00

 

Lett kjøretøy (t.o.m. 3500 kg)

Tung kjøretøy (f.o.m. 3501 kg)

Rabatt Pr. passering Pr. passering
0 % 34,00 68,00
10 % 30,60 61,20

Har du gyldig AutoPASS-avtale får du automatisk 10 % rabatt.

Kjøretøy over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppen M1 får takst som lett bil dersom kjøretøyet er registrert med en gyldig brikke. Mer informasjon om ordningen finnes her.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv33 Oppland AS står for delfinansiering av utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella-Totenvika, Skardtjednet-Tonsvatnet og Bjørgo-Øydgarden. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert