Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Takster

Bompengeinnkrevingen på fv. 33 Skreifjella - Totenvika begynner 5. desember 2016 klokka 12:00. Bomstasjonen er automatisk og har hvitt eller grønt lyssignal som viser om AutoPASS-brikken din har blitt lest. Dersom du har AutoPASS-avtale vil du få grønt lyssignal når AutoPASS-brikken blir registrert. Hvitt lyssignal betyr at faktura er sendt ut. Passerer du uten brikke, eller dersom AutoPASS-brikken ikke blir registrert, får du et kamerasignal som betyr at det har blitt tatt bilde av passeringen.

Vegfinans Fv33 Oppland AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker. Dersom du ønsker rabattavtale, men ikke har AutoPASS-brikke fra før, må du tegne AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap for å få tilsendt en brikke. Dette kan du gjøre her: Bestill brikke

Takster

 

Lett kjøretøy (t.o.m. 3500 kg)

Tung kjøretøy (f.o.m. 3501 kg)

Rabatt Pr. passering Pr. passering
0 % 34,00 68,00
10 % 30,60 61,20

Har du gyldig AutoPASS-avtale får du automatisk 10 % rabatt.

Kjøretøy over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppen M1 får takst som lett bil dersom kjøretøyet er registrert med en gyldig brikke. Mer informasjon om ordningen finnes her.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv33 Oppland AS står for delfinansiering av utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella og Totenvika. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert