Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Nøkkeltall

Vegfinans Fv33 Oppland AS har et stort fokus på effektivisering av innkrevingen og benytter nøkkeltall som måleparameter. Nedenfor følger regnskapstall og andre statistikker som viser utviklingen de siste årene. Innkrevingen begynte i desember 2016 og første hele år med innkreving er derfor 2017.

Nøkkeltall 2021

10000000

Driftsinntekter

1000000

Driftskostnader

100000000

Gjeld til kredittinstitusjoner

100000

Antall passeringer

Utvikling

Driftsinntekter i mill

Driftskostnader i mill


Gjeld til kredittinstitusjoner i mill

Antall passeringer


Driftskostnad per passering

Driftskostnad i % av driftsinntekt

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv33 Oppland AS står for delfinansiering av utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella-Totenvika, Skardtjednet-Tonsvatnet og Bjørgo-Øydgarden. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert