Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om Vegfinans Fv33 Oppland

Bompengeselskapet Vegfinans Fv33 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella-Totenvika, Skardtjednet-Tonsvatnet og Bjørgo-Øydgarden. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans Fv33 Oppland AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om vegprosjektene

Skreifjella-Totenvika
Utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella og Totenvika er på om lag 9,2 km og omfatter blant annet den 930 meter lange Falkentunnelen. Utbyggingen gir bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø på strekningen. Den nye vegen følger i hovedsak gammel trasé.

Skardtjednet-Tonsvatnet og Bjørgo-Øydgarden
Hensikten med prosjektet er breddeutvidelse og kurveutbedringer på den 10 km lange strekningen Skardtjednet–Tonsvatnet og nesten 1 km lange strekningen Bjørgokrysset–Nedre Øygarden. Målet med utbyggingen er å oppnå tilfredsstillende standard både med hensyn til trafikksikkerhet, miljø og trafikkavvikling.

Mer informasjon om prosjektet finnes på Statens vegvesen sine prosjektsider.
 

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv33 Oppland AS står for delfinansiering av utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella-Totenvika, Skardtjednet-Tonsvatnet og Bjørgo-Øydgarden. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert