Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen i prosjektet Skardtjednet-Tonsvatnet og Bjørgo-Øydgarden i 2022.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 51 299 48 311 1 655 1 558 6,2 %
Februar 54 447 53 364 1 945 1 906 2,0 %
Mars 65 936 64 724 2 127 2 088 1,9 %
1. kvartal 171 682 166 399 1 908 1 849 3,2 %
           
April 74 148 58 179 2 472 1 939 27,4 %
Mai 66 517 62 288 2 146 2 009 6,8 %
Juni 117 468 112 212 3 916 3 740 4,7 %
2. kvartal 350 380 304 541 3 850 3 347 15,1 %
           
Juli 183 110 186 337 5 907 6 011 -1,7 %
August 87 153 94 350 2 811 3 044 -7,6 %
September 74 696 77 740 2 490 2 591 -3,9 %
3. kvartal 266 909 278 920 2 901 3 032 -4,3 %
           
Oktober   74 676   2 409  
November   55 003   1 833  
Desember   54 327   1 752  
4. kvartal   184 006   2 000  
           
Sum året   826 189   2 264  

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen i prosjektet Skardtjednet-Tonsvatnet og Bjørgo-Øydgarden i 2021. Innkrevingen begynte 12. oktober 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 48 311   1 558   - %
Februar 53 364   1 906   - %
Mars 64 724   2 088   - %
1. kvartal 166 399   1 849   - %
           
April 58 179   1 939   - %
Mai 62 288   2 009   - %
Juni 76 396   2 547   - %
2. kvartal 196 863   2 163   - %
1. halvår 363 262   2 007   - %
           
Juli 106 830   3 446   - %
August 94 350   3 044   - %
September 77 740   2 163   - %
3. kvartal 278 920   3 032   - %
Sum akk. 642 183   2 352   - %
           
Oktober 74 676 39 043 2 409 1 952 - %
November 55 003 53 830 1 833 1 794 2,2 %
Desember 54 327 54 457 1 752 1 757 - 0,2 %
4. kvartal 54 327 147 330 2 000 1 819 - %
           
Sum året 826 189 147 330 2 264 1 819 - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv33 Oppland AS står for delfinansiering av utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella-Totenvika, Skardtjednet-Tonsvatnet og Bjørgo-Øydgarden. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert